Close
Christian Aid Logo Learn Logo
normal font size larger font even larger font size largest font size
Jyst byw? Adnodd TGAU
Theme: Cristnogaeth, tlodi
Country: Byd-eang
Omar (9) with his teacher in his classroom studying

Adnodd Astudiaethau Crefyddol TGAU Cymorth Cristnogol.  

English-language version available here >  

 

Nod yr adnodd hwn yw:

  • Cefnogi elfennau o Astudiaethau Crefyddol TGAU sy'n ymwneud â moesoldeb, moeseg, cymuned, dysgeidiaeth Iesu ar ymateb i anghenion eraill.
  • Astudio gwerthoedd Cristnogol wrth ymateb i dlodi a chyfiawnder byd-eang.
  • Ystyried gwaith elusen Gristnogol.
  • Helpu myfyrwyr i feddwl yn feirniadol am ystyr tlodi a'i achosion.
  • Archwilio cymorth brys a hirdymor  

Jyst byw? Cyflwyniad ac arweiniad i athrawon (PDF, 194kb)

Just living? Exam board requirements cross-reference table (PDF, 284kb)  

Disgrifiad o'r unedau:

Rhennir Jyst Byw? yn bedair uned , sy’n cynnwys nodiadau athrawon a chynlluniau gwersi, clipiau ffilm, taflenni adnoddau, lluniau i'w lawrlwytho a chyflwyniadau.  

Uned un: Pam y dylai Cristnogion helpu'r tlawd?

Archwiliad o rannau o'r Beibl sy'n ysbrydoli credinwyr i helpu'r difreintiedig.

Uned dau: Beth yw Cymorth Cristnogol?

Gwaith mudiad Cristnogol.

Uned tri: Beth yw tlodi?

Edrych ar dlodi a'i achosion.

Uned pedwar: Cymorth brys a hirdymor

Enghreifftiau o waith Cymorth Cristnogol , gan gynnwys paratoi ar gyfer trychinebau a datblygu cynaliadwy.

Age: 14-16 / GCSE / TGAU
Subject areas: Astudiaethau crefyddol